ensomhet

Verden er blitt liten, men avstanden mellom oss kanskje større enn noen gang.
Ensomhet handler ikke om Harald Eia som utsetter å ta en kaffe med Marie Simonsen.
«At en filosof ansatt i Civita vil gjøre ensomhet til en privatsak er ikke overraskende.»