energipolitikk

Tyskland vil antagelig trenge temmelig mye gass fra Barentshavet.