Elin Ørjasæter

«Arbeidstilsynet har gjort bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania.»
At noen så kaller meg terrorist, kan jeg leve med, selv om det ikke er sant.
Det er ikke usannsynlig at journalistene påvirkes av sitt politiske ståsted i sine kildevalg.
«Jeg utfordrer Ørjasæter og andre til å påvise at jeg ikke fyller rimelige objektivitets- og saklighetsnormer.»