Eivor Andersen Oftestad

«Fra 1. januar 2019 skal det oppnevnes et nytt bioteknologiråd, og Helse- og omsorgsdepartementet har bedt om forslag til personer som egner seg til å sitte i rådet. En Facebook-kampanje…»
«Er det ikke fare for å redusere barnet til et middel, snarere enn et mål i seg selv?»
«Jeg har sett flere ganger at en i teologiske og religiøse kretser postulerer at abort og eutanasi er forbundet med hverandre.»
«Det er ikke lenge siden homofili ble kategorisert som et avvik.»