Einar Duenger Bøhn

«Bøhns påstand er en kraftig mistillit til hans forskerkolleger som faktisk foretar vurderingene.»