eggdonasjon

Betydningen av å kjenne sine biologiske foreldre har vært et tema som har vært behandlet med harelabb i de politiske diskusjonene.
Hovedproblemet med logikksjekkernes analyse er deres ikke-uttalte konsekvensetiske premisser.
Dette er en misvisende fremstilling av hva vi skriver.
Faren kan derimot være at det raskt blir siste ord, selv om denne analysen selv inneholder hull og skjevheter.
«Assistert reproduksjon handler ikke om en kamp mot menn.»
«Biologien kan ikke forklare barnebehovet. Er vi offer for samfunnets press?»
«Det er uklart hvorfor fødselsratene ikke tar seg opp ettersom økonomien går noe bedre.»