dyrevern

«Vi trenger nye ankepunkt for å forsvare dyrs interesser.»
«Vi må ikke kolonisere andre gjennom å viske ut skillet mellom oss og dem.»
«Det er på tide at folk flest tas på alvor som intelligente og ansvarsfulle individer og får vite sannheten.»
«Folkerettslige traktater får og har en konsekvens internt i Norge.»