Annonse

dyr

dyr

«En antroposentrisk etikk sier at vi har moralske plikter bare overfor mennesker.»
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»
«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
«Menneskene er en del av næringskjeden, og sånn er det bare.»
«Vi trenger nye ankepunkt for å forsvare dyrs interesser.»
«Vi må ikke kolonisere andre gjennom å viske ut skillet mellom oss og dem.»
«Det er på tide at folk flest tas på alvor som intelligente og ansvarsfulle individer og får vite sannheten.»