dyr

«De aller fleste nordmenn vil rett og slett ikke ha klær og pynt fra dyr i trange nettingbur.»
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»
«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
«Menneskene er en del av næringskjeden, og sånn er det bare.»
«Vi trenger nye ankepunkt for å forsvare dyrs interesser.»
«Vi må ikke kolonisere andre gjennom å viske ut skillet mellom oss og dem.»
«Det er på tide at folk flest tas på alvor som intelligente og ansvarsfulle individer og får vite sannheten.»