dyr

«En antroposentrisk etikk sier at vi har moralske plikter bare overfor mennesker.»
Å hevde at dyr ikke er «personer» blir absurd.
«Sympatifølelse er noe annet enn moralsk forpliktelse.»
«Saugstads påstand om at kun mennesker er «personer», er like ulogisk som den er stygg.»