Annonse

dyr

dyr

«De aller fleste nordmenn vil rett og slett ikke ha klær og pynt fra dyr i trange nettingbur.»
«Et menneske med dårlig langtidsminne er ikke mindre verdt enn mennesker med bedre hukommelse.»
«Skal ikke menneskeverdet begrunnes i noe mer grunnleggende enn grad av bevissthet?»
«Menneskene er en del av næringskjeden, og sånn er det bare.»
«Vi trenger nye ankepunkt for å forsvare dyrs interesser.»