Dybdelæring

«Dybdelæring kan, som Hernes skriver, bli oppfattet som en forenklet motsetning til overflatelæring.»