drap

Hva skjedde, og hvordan skjedde det? Hva gjorde du før og etter? Hva tenkte du?