down

«Problemet er: hvordan beskrive verdien til individer som ikke er del i noen kollektiv begrunnelse?»
«Sterri skulle ønske han kunne fjerne syndromet, men ender med å fjerne bærerne.»