dommer

«Vurderingene siden 1958 har stor sett vist med stadig større grad av klarhet at dommen er riktig.»
«Det var Finn Iunker som begynte med «å hamre løs» på oss.»