dokumentarbøker

«Jeg har vært drevet av nysgjerrighet, rettferdighetssans og skaperglede – ikke posisjonering.»