dødshjelp

«Med eller utan aktiv dødshjelp står me ovanfor mange etisk vanskelege problemstillingar.»
«Bør i det hele tatt temaer som omhandler liv og død, overlates den enkelte, uten at politikere og myndigheter skal bry seg?»
«Når man argumenterer for fosterreduksjon ut fra argumentet om selvbestemt abort, brukes det siste som brekkstang for det første.»
«Vi reduserer barnet til eit middel for at vaksne kan realisere seg sjølv.»
«For politikerne ville det nok vært en lettelse om flere ville valgt å avslutte livet – gjennom aktiv dødshjelp.»
«Kanskje har Moen absolutt forstått poenget, men jeg har ikke fått med meg at han har svart på det.»
«Politikere som ytrer seg for retten til sjølvbestemt død, blir politisk døde selv.»
«Det vil sikkert kome ein reservasjonsrett som for abort og rituell omskjering.»
«Det er heller ikke sant at leger er i stand til å forutse nærstående død.»
«Det mest problematiske med Rognhaugens innlegg er kynismen han uten blygsel legger for dagen.»
«Jeg tviler sterkt på om opptining av millioner av utdaterte middelmådigheter har noen førsteprioritet, uansett tidsalder.»
«Å bevare sin identitet er viktig når man er alvorlig syk.»
«Moderne lækjarar burde lære meir av veterinærar, som er meir van med å innsjå når nok er nok, og døden er det beste alternativet.»
«Vi 'feirer' ikke selvmord i avisene, slik Grue fremstiller det.»