døden

«Man kan ikke være litt død eller litt i live», skriver forfatterne. Jo, det går utmerket godt an.