Annonse

død

død

«Å tillate aktiv dødshjelp er en styrkning av menneskeverdet.»
«Vil antropocen, menneskets tidsalder, paradoksalt nok også markere avviklingen av mennesket slik vi kjenner det?»
«Det kan være selvopptatt og egoistisk å legge stramme føringer for innholdet i sin egen begravelse.»