dialog

«Er vi med eller mot hverandre og denne verden?»