diagnostikk

«Grue stiller et legitimt spørsmål, men eksemplene er ikke overbevisende.»
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»
«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»
«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»