Annonse

diagnostikk

diagnostikk

«Grue stiller et legitimt spørsmål, men eksemplene er ikke overbevisende.»
«Vurderingen av om en person er utilregnelig, er dypest sett en moralsk vurdering.»
«I øyeblikket er en «traumebølge» i ferd med å erstatte både borderline, bipolar og psykose-diagnoser.»
«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»
«Man kan undre seg over myndighetenes hensikt med å tre pakkeforløp nedover psykisk helsevern.»