diagnosemanualer

«Grue stiller et legitimt spørsmål, men eksemplene er ikke overbevisende.»
«Marianne Mjaaland kan godt være en kritisk røst uten å spre tåke.»