det kongelige frederiks universitet

««Et nos petimus astra» – også vi søker stjernene. Det er mottoet når universitetet feirer sin 200-årsdag i 2011. Når VM på ski arrangeres i hovedstaden i slutten av februar,…»