Det internasjonale naturpanelet

Bevisstgjøring er bare begynnelsen på en politisk strategi.