Annonse

Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening

«Forfatterforeningen har beklaget den formen æresrettens arbeid tok.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»
«Jo mindre strenge opptakskravene er, jo mindre tillit vil staten ha til medlemsvalgte stipendkomiteer.»
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
– Dette er helt i tråd med regjeringens litteraturpolitikk, og ikke overraskende i det hele tatt.
«De skriver ræva av mange dårlige norske skjønnlitterære forfattere, det er det ikke tvil om.»