Den norske Forfatterforening

«Vi finner det nytteløst å fortsette dette ordskiftet.»
«Oppgjøret i Forfatterforeningen var ikke av de mest militante.»
«Æresrettsutvalget har dokumentert den grunnleggende mangel på legalitet for opprettelsen av æresretten.»
«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Jeg mener at enhver har krav på samme rettssikkerhet som alle andre.»
«Hva slags logikk er dette, Trond Solvang?»
«Beklagelsen er perspektivløs og, som vist, på sentrale punkter direkte misforstått.»