Annonse

Den norske Forfatterforening

«Det er for øvrig uklart om Schiøtz taler på vegne av DnF i denne debatten, eller på en slags egne vegne.»
«I lauget ligger det en innebygd angst for det nye og uprøvde.»
«Det er selvsagt at en unnskyldning ikke refererer til annet enn det som forelå til behandling.»
«Kompaniet hevder de har «nye funn» – men i realiteten driver de med systematiske forglemmelser.»
«Gyldendal og Aschehoug utgir altså stadig bøker uten litterær kvalitet, hvis vi skal tro DnF.»