Den kulturelle skolesekken

Hva var egentlig tanken bak … øh … Kulturtanken?
Tross alle gode, tidvis livsomveltende eksempler: Vi vet ikke om ordningen fungerer etter planen.