demografi

Kjetil Jakobsens artikkel om Norges vei til velstand og sosial likhet trenger noen utfyllende kommentarer.
«Uten demografisk forskning i SSB har ikke Norge lenger noe eget forskningssenter for befolkningsspørsmål.»