debattserie: nyliberalisme

Følg debatten om nyliberalisme i Morgenbladet:

Friedmans innsikter faller ikke inn under noen «nyliberal» doktrine.