dansk litteraturdebatt

«En fersk avhandling har satt fyr på dansk litteraturdebatt. Marianne Stidsen har skrevet den 1200 sider lange avhandlingen med tittelen «Den ny mimesis», som forsøker å beskrive…»