Daniel Kjørberg Siraj

«Brochmanns hovedinnvending overfor Obos er at vi ikke er innovative nok. Dette stemmer til en viss grad.»