dag rune olsen

Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
«Det pekes på at norske humanister publiserer for lite.»