Dag O. Hessen

«Vi må ikke kolonisere andre gjennom å viske ut skillet mellom oss og dem.»
«Det er på tide at folk flest tas på alvor som intelligente og ansvarsfulle individer og får vite sannheten.»
«Hessen bør vise et minimum av interesse for våre faglige arbeider før han skriver om oss.»