Dag Nylander

«Årvåkne Morgenbladet-lesere har selvsagt ventet på en oppfølger til artikkelen vi trykket 15. desember, der det het at Venezuela og Guyana da hadde to uker igjen for å løse en…»