Curt Rice

Verden er blitt liten, men avstanden mellom oss kanskje større enn noen gang.
«Svaret til ein ung og ambisiøs forskar bør vere å delta i den internasjonale forskingsfronten.»
«Det vi minst av alt trenger er ledere som møter studenter og ansatte med trusler og provokasjoner.»
«Denne debatten er fordummende, med mindre den bidrar til at vi kan forstå hverandres forskningstradisjoner bedre.»
«En bruker ikke staur når en skal fjerne ei flis.»
«Man kan rett og slett ikke amputere forskningsspråket.»
«Store deler av forskningen bør være profesjonelt tospråklig for at samfunnet kan ta del i og bruke forskningen.»
«Dette viser at Rice forstår lite av hva juridisk forskning handler om.»