civita

«Stalsbergs beskrivelse av samfunnsutviklingen er på viktige områder direkte feil.»
«Lars Peder Nordbakken må være klar over at forbindelsene er flerfoldige og åpenbare.»
Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»