Annonse

civita

civita

«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»
«Kanskje vi heller skal diskutere mer stipend og ikke skolepenger!»
«At en filosof ansatt i Civita vil gjøre ensomhet til en privatsak er ikke overraskende.»