civita

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»
«Marsdal forsøker å bruke et feiltrinn hos Hayek som en svertesak overfor Civita.»
«Kanskje vi heller skal diskutere mer stipend og ikke skolepenger!»