cinemateket

Cinemateket er ikke bare inspirasjon og underholdning, det er også talentutvikling.
«Det mest offensive forslaget var å bygge ned landets viktigste institusjon for filmkunst.»