Christian Tybring-Gjedde

«Tybring-Gjedde bruker det politisk ladede uttrykket «feminisert». Jeg kaller det gjerne «Høyreskolen».»