Annonse

Cato Schiøtz

Cato Schiøtz

«Pasienten kjenner faktisk varmen!»
«Det jeg er imponert over, er Gjerstads evne til å utløse pasientenes selvhelbredende evner. Men han kjenner ikke sin begrensning.»