Cato Schiøtz

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»
«Bombasterier, postmodernistisk forhold til sannhet og verbale trylletriks.»
«Schiøtz bruker enhver anledning til å sette i miskreditt boken.»
«Beklagelsen er perspektivløs og, som vist, på sentrale punkter direkte misforstått.»
«Pasienten kjenner faktisk varmen!»
«Det jeg er imponert over, er Gjerstads evne til å utløse pasientenes selvhelbredende evner. Men han kjenner ikke sin begrensning.»