Cathrine Thorleifsson

«Mennesker flytter ikke bare fordi nasjonalstaten trenger arbeidskraft.»