Carina Elisabeth Beddari

«Når det nærmar seg tverrlesing, blir det likevel nødvendig å seie frå.»
«Også språklig er etterordet en messe verdt.»