Camilla Stoltenberg

«Man kan designe en skole som har hjerneutvikling som høyeste prioritet.»
«Å ta hensyn til barns modning gjøres ensbetydende med å innta en «vente og se»-holdning.»
«Elevene som trenger skreddersydde opplegg blir sittende alene med lærere uten faglige kvalifikasjoner.»