byplanlegging

«Brochman ønsker kanskje at aktivistene skal kaste stein og brenne bildekk i gatene.»