brageprisen

«Også ytringsfriheten krever at vi foretar etiske vurderinger.»
Kvalitetsvurdering er vanskelig, det er klart, men hvis det blir helt tilfeldig, et lotteri, så mister jo systemet legitimitet.
«Jeg har uttalt meg full­stendig på egen hånd.»