Botsen

«Det har vært manglende politisk prioritering over flere tiår.»
«Jeg opplever dette som provoserende vulgarisme.»