boligpolitikk

Det er få muligheter for boligforskere til å få finansiert forskning på fagfeltet, med mindre det knyttes til klima og miljø.