bolig

Det er få muligheter for boligforskere til å få finansiert forskning på fagfeltet, med mindre det knyttes til klima og miljø.
«Opplevd kvalitet er tett knyttet til følelsen av at noen har hatt omsorg i utformingen.»