Bøker til å tenke med

Hva gjør koronautbruddet med oss? Som mennesker og som samfunn?

Morgenbladets kritikere skriver her om bøker som utvider perspektivet og hjelper oss til å forstå det som skjer.

Illustrasjon: Kristian Hammerstad