blåblå regjering

«Arbeidstilsynet har gjort bilaterale avtaler med Bulgaria, Polen, Litauen og Romania.»
«Se opp for Per Sandberg.»