Annonse

bitcoin

bitcoin

«Ved å kun analysere bitcoin som monetær enhet mister man halvparten av et sammenvevd fenomen.»