bistandspolitikk

«Vi heier også frem de beste, og viser mulighetene som ligger i å drive mer bærekraftig.»
«Det er trist at Roland heller vil diskutere den hjemlige diskusjonen enn hvordan det norske bidraget til økonomisk utvikling kan bli bedre.»