Annonse

Annonse

bistandspolitikk

19 januar 2018

Aftenpostens mest populære tv-serie på nett er laget for å engasjere unge nordmenn. Men Stuck feilinformerer og forsterker eldgamle stereotypier om Asia og Latin-Amerika.

17 januar 2018

Frykt for omdømmetap i Norge gjør at kapitalen ikke vil investere i fattige land. Bistandsorganisasjonene må ta sin del av ansvaret, mener Kjell Roland, direktør for det statlige investeringsfondet Norfund.

12 januar 2018

Både Fivas og Transparency International er kritiske til Kjell Rolands fremstilling av bistandsdebatten.

12 januar 2018

Terje Tvedt tillegger en rekke andre meninger de ikke har, skriver Gunnar M. Sørbø.

22 desember 2017

Fornybar energiutvinning må bli en mer sentral del av Norges bistands- og utviklingspolitikk.

06 desember 2017

Når spørsmål om sikkerhet og terror dominerer, havner bistandspolitikk fort i glemmeboken. Norge må fortsette å ta en lederrolle.

01 desember 2017
ons 11.10.2017
19:00Litteraturhuset (Kjelleren)

Krise!

Om krisens retorikk og politikk

Vi er tilsynelatende omgitt av kriser. Flyktningkrisen, humanitære kriser, klimakrisen og finanskrisen er bare noen av dem. Begrepet krise former vår forståelse av store og små hendelser, det tiltrekker oppmerksomhet – og det påkaller politisk handling. Hvordan formes politikken av krisens retorikk? Havner noen kriser i skyggen av andre? Ropes det for ofte krise? Og hva vil det egentlig si at noe er en krise og noe annet ikke er det?

Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer til lansering av nytt nummer om temaet «krise» – med innledere som har arbeidet med flyktningkrisen og migrasjon til Norge. Etter innleggene vil det bli anledning til å stille spørsmål.

 

Program:

Morten Bøås – seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI: Flyktningkrise ja, men hvem sin krise?  

Marry-Anne Karlsen – postdoktor ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen (UiB): Hva haster og hva kan vente? Krisebetegnelsens betydning for og i asyl-og flyktningpolitikken.

Øyunn Holen – lege og medisinskfaglig rådgiver i Leger Uten Grenser: Krise eller ikke krise?

Ordstyrer er Haakon Flemmen

 

Vel møtt!

ons 11.10.2017
19:00Litteraturhuset (Kjelleren)

Krisens retorikk og politikk

Innlegg og samtale om krise, retorikk og politikk.

Det er stadig krise, men det å formidle effektivt og etisk fra kriser er en utfordring. Hyppig bruk av «store typer» i overskrifter og kampanjer kan øke oppmerksomheten, men også skape trøtthet og ha samme effekt som «ulv-ulv»-rop. Samtidig som selve det å få noe definert som en krise, garanterer en annen type fokus og prioritering av saken – enn om saken kun er en av mange utfordringer i verden. Følgelig er det kanskje litt vel fristende å rope «krise» for å sikre seg spalteplass?!  Hvordan skille mellom kriser og kriseretorikk på tomgang? Og hvordan skal alle som jobber med reelle kriser – som for eksempel flyktningekrisa – formidle bra?

Arr idéhistorisk tidsskrift har sluppet et temanummer om Krise og inviterer til en samtale om krisens retorikk og politikk. Det blir først innlegg og innlederne svarer deretter på spørsmål fra salen.

 

Innledere:

Morten Bøås – seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI:

Marry-Anne Karlsen – seniorforsker ved Uni Research, Rokkansenteret

Øyunn Holen – lege og medisinskfaglig rådgiver i Leger Uten Grenser

 

Ordstyrer er Haakon Flemmen

Børge Brende vegrer seg for å forme politikk på de vanskeligste bistandsfeltene, skriver Tove Gravdal.

24 juni 2016