bioteknologirådet

Med Crispr kan man i flere tilfeller oppnå den samme, ønskede genetiske endringen mye raskere.
«Hvor mye skal kvinnen få vite om fosteret før hun kan velge at det ikke skal bli til et menneske?»